نویسنده = رحیمی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرط طهارت مولد در شاهد

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 261-280

10.22059/jlq.2019.264827.1007084

مهدی حسن‌زاده؛ محمود رحیمی