نویسنده = کاتوزیان، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. حسن‌نیت در حقوق ایران

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 167-186

10.22059/jlq.2013.36048

ناصر کاتوزیان؛ محمد هادی عباس زاده