نویسنده = فیروز محمودی جانکی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نظریه بازدارندگی مجازات

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

فیروز محمودی جانکی؛ سارا آقایی


2. جرم زدایی به منزله یک تغییر

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

فیروز محمودی جانکی


3. مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

دکتر فیروز محمودی جانکی؛ فیروز محمودی جانکی