نویسنده = فولادی سوادکوهی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-92

10.22059/jlq.2013.35281

روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی


2. بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 273-291

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی