نویسنده = خدیجه مظفری
تعداد مقالات: 2
1. مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 363-378

10.22059/jlq.2017.62620

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری


2. تعهد تخییری

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 147-164

10.22059/jlq.2015.54037

خدیجه مظفری