نویسنده = حسینعلی زاده، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. عامل زمان در تعارض قوانین

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 437-455

10.22059/jlq.2020.267272.1007114

نجادعلی الماسی؛ مهدی حسینعلی زاده


2. غرر و کاربرد آن در قراردادها

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40

10.22059/jlq.2015.54030

محمد علی انصاری پور؛ فرزاد ولد بیگی؛ مهدی حسینعلی زاده