کلیدواژه‌ها = اصیل
تعداد مقالات: 2
1. التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 153-169

10.22059/jlq.2016.57529

سام محمدی؛ محمد فرزانگان


2. ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

سید مصطفی محقق داماد؛ فرزان منشی زاده طهرانی