کلیدواژه‌ها = نفع در تادیه
تعداد مقالات: 1
1. پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

عباسعلی دارویی