کلیدواژه‌ها = مهندسی معکوس
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

محمود باقری؛ مریم گودرزی