اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IMPACT OF CONTRIBUTORY NEGLIGENCE ON THE RIGHT OF SUBROGATION OF SOCIAL SECURITY ORGANIZATION

نویسنده [English]

  • Mohsen Izanloo
چکیده [English]

In case of tort liability for personal injuries, on the basis of policy of recoupment (adopted by article 66 of the Iranian social security code), the social security benefits paid to the injured person or his/her personal representatives must be refunded by the tortfeasor: the right of the injured person transfers by way of subrogation to the social security organization. An important problem arises when the injured person himself has been the cause in part of his own misfortune and that his compensation according to the tort system has been reduced because of contributory negligence; the recovery of social security benefit to the extent of the liability of the tortfeasor could seriously reduce the damages to be paid. This is to give the priority to the plaintiff(Absolute theory). There are alternative solutions. Some of them leads to deprive social security organization of his right of subrogation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute Theory
  • Collateral Benefit
  • contributory Negligence
  • Differential Theory
  • Diya.
  • Heads of Damages
  • Personal Injuries
  • Recoupment Policy
  • Relative Theory