نقش قواعد بین المللی حقوق بشر در تبیین مفهوم «عضویت در گروه اجتماعی خاص» به عنوان یکی از دلایل اعطای پناهندگی

نویسنده

چکیده

«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم‌نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض‌های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشده‌اند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW IN CLARIFYING THE NOTION OF "MEMBERSHIP IN A PARTICULAR SOCIAL GROUP" AS A REASON FOR ACQUIRING REFUGEE STATUS

چکیده [English]

"Membership in a Particular Social Group" is one of the five protected reasons for obtaining refugee status in the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees and the most confusing one. To clarify this ambiguity and facilitate the recognition of Particular Social Group, scholars have sought to provide four main criteria which are persecution, ejusdem generic, the principle of non-discrimination and the violations of human rights. A brief examination of the national jurisprudence of the refugee host states proves that on the one side, the role of the first criterion, persecution, has received only a limited support and on the other side none of the other criteria has been accepted as the main and only way to identify a Particular Social Group. Rather, it seems that the combination of the three remained factors has led national courts to refer to protected characteristics and social cognizability as the constituent elements of a Particular Social Group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights.
  • Membership in a Particular Social Group
  • Persecution
  • Refugee
  • UN Convention relating to the Status of Refugees