بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین الملل

نویسندگان

دانشگاه تهران، دکتری حقوق

چکیده

در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور(1،2،4) پرداخته اند. در نتیجه گیری پیشنهاداتی در راستای تحقق استفاده صلح آمیز مطرح شده است. در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور(1،2،4) پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ANALYSIS OF RIGHT TO PEACEFUL USE OF NUCLEAR ENERGY IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LAW

نویسندگان [English]

  • Sayed Fazlollah Mousavi
  • Mahdi Hatami
چکیده [English]

In the framework of Non-Proliferation Treaty (NPT) it has been enumerated three objectives as follow: 1) Peaceful use of nuclear energy; 2) Non-proliferation of nuclear weapons and 3) Nuclear disarmament. The writers in this article have studied and analyzed multilateral aspects of the right of peaceful use of nuclear energy, and interpretation of some NPT articles (1, 2 and 4).In the conclusion it has been declared some suggestions in this framework.
In the framework of Non-Proliferation Treaty (NPT) it has been enumerated three objectives as follow: 1) Peaceful use of nuclear energy; 2) Non-proliferation of nuclear weapons and 3) Nuclear disarmament. The writers in this article have studied and analyzed multilateral aspects of the right of peaceful use of nuclear energy, and interpretation of some NPT articles (1, 2 and 4).In the conclusion it has been declared some suggestions in this framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2 and 4
  • Articles 1
  • Inalienable right.
  • NPT
  • Peaceful use of nuclear energy