فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

اجتماعی شدن حقوق به معنای حرکت از امر فردی به سمت امر اجتماعی؛ از مفهوم «حق» به مفهوم «کارکرد»؛ از امر شخصی و ذهنی به امر نوعی و عینی؛ از متافیزیک به واقعیّت و در یک کلام، اجتماعی شدن حقوق به معنای پذیرش حقوق به نفع همه اعضای جامعه است. دولت نه فقط به عنوان تضمینی برای فرایند اجتماعی شدن حقوق بلکه به عنوان مداخله کننده ای که خود مستقیمآ در توسعه آن نقش دارد، اهمیت پیدا می کند. با این حال، امروزه یعنی در عصر جهانی شدن حقوق و نئولیبرالیسم حقوقی، نظریه های مرتبط با عدالت اجتماعی جدید بر این واقعیّت تأکید می کنند که جامعه، خود می تواند به حلّ مسأله چگونگی تعامل آزادی و برابری فائق آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF LAW AND ITS IMPACTS ON LEGAL SYSTEM

نویسنده [English]

  • Mahdi Shahabi
چکیده [English]

Socialization of the Law means the movement from an "individual" to a "social" matter, from “right” to “function”, from “subjectivity” to “objectivity”, from “metaphysic” to “reality” and in sum socialization of law means to admit that law is a property for all. The state is important, not only as a guarantor of the process, but also as an active partner to make it developed. However, today in the age of globalization of law and of legal neo liberalism, the political and social theories and especially the theories concerning new social justice, insist on the fact that the society itself can help achieving the way equality and freedom can interact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doctrine of Social Law
  • Equality
  • Foundation of Law
  • Freedom.
  • Objective of Law
  • Publicisation of Law
  • Socialization of Law