الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشگاه مفید قم

چکیده

اغلب کشورها برای توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای خارجی اعطای یارانه‌های صادراتی را در برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. اعطای یارانه معمولاً بوسیله دولتها و اشخاص عمومی صورت می‌گیرد که می‌تواند باعث ورود خسارت به صنایع کشور وارد کننده شود و یا روند تجارت آزاد را مختل کند. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، یارانه‌های صادراتی را تحت کنترل قرار داده و برخی از آنها را ممنوع و برخی را قابل مقابله و تعقیب قرار داده‌ است. جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1384 به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمد و در مسیر عضویت دائم به آن سازمان قرار دارد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مقررات کشور که ناظر به اعطای یارانه‌های صادراتی است، مطابقت این مقررات با الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص رقابت منصفانه و ممنوعیت اعطای یارانه‌های صادراتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ACCESSION TO WORLD TRADE ORGANIZATION AND ITS IMPACT ON INTERNAL LAWS AND REGULATIONS REGARDING EXPORTS SUBSIDIES

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi 1
  • Mahdi Nazarnejad 2
چکیده [English]

To promote their exports and get access to world market, many countries have adopted the policy of exports subsidies. Subsidies are usually provided by governments or state bodies which cause adverse effects to the interests of another member of countries or disturb the process of free trade worldwide. World Trade Organization (WTO) which is established on free and fair trade, has put limitations on providing subsidies. Since 2005 the Islamic Republic of Iran has been admitted as WTO observer and it is in the process of full membership. In this article, first the Iranian laws and regulations concerning exports subsidies are examined. Then, their consistency with requirements of WTO and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports Regulation.
  • Free Trade
  • SCM Agreement
  • subsidies
  • WTO