بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

     از گذشتة دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظام­های حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است. علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت، در مواردی از طریق ضمانت اجراهای حقوق خصوصی، به­       گونه­ای کاراتر می­توان به اهداف حقوق رقابت دست یافت. در این مقاله مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در دو حوزة مذکور به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آشکار ساختن منطق متفاوت تکلیف به جبران خسارت در این دو حوزه، اعمال قواعد خاصی برای اثبات ورود ضرر و نحوة ارزیابی آن در خصوص این­گونه دعاوی، مانند استفاده از امارة ورود ضرر و خسارات تنبیهی، پیشنهاد شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY OF TORT LIABILITY FOR UNLAWFUL COMPETITION

نویسنده [English]

  • Hassan Badini
Assistant Professor, Private and Islamic Law Department, University of Tehran
چکیده [English]

In the case of abuse of right  of  freedom of trade, intentional fault or negligence, resort  to unlawful means and act contrary to professional ethics and in general, fulfillment of conditions of compensation of loss according to governing rules in legal systems, commercial rivals have tortious liability within the framework of traditional principles of tort law. Nowadays, day by day, cases of tort liability for breach of regulations of competition law is increasing. In principle, regarding the public nature of competition law, breach of regulations of this branch of law has  penal or administrative sanction, but in many situations, private sanctions is much more efficient regarding aims of competition law. In this article, tort liability for unlawful competition has been studied in two mentioned fields and Iranian law has been compared with French, England, Germany, U.S.A and European Union law. The results of this article indicate that the nature of obligation of compensation in these two fields is different from each other. In addition, application of specific rules for proof and evaluation of loss, such as punitive damages and presumption of loss, has been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unlawful competition
  • Tort liability
  • Competition law
  • economic loss
  • Punitive Damages
  • abuse of right
  • presumption of loss