امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

2 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از راه‌های رسیدن به توسعۀ اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که مستلزم زیرساخت‌های حقوقی مناسب و حذف موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. افزون بر این، کشورهای میزبان نمی‌توانند نسبت به حفظ منافع عمومی ‌و امنیت ملی خود بی‌تفاوت باشند، بنابراین باید میان توسعۀ اقتصادی و حفظ امنیت ملی از یک سو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سویی دیگر تعادل برقرار کنند. نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایه‌گذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته، ولی در مقاطع تاریخی خاصی مثل بروز جنگ یا درگیری‌های منطقه‌ای این حساسیت به اوج خود رسیده است. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و تجدید‌نظر ایالات متحده در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی خود، بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به تبعیت از آن کشور در قوانین سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کرده‌ و دامنۀ امنیت ملی را به عنوان یک استثنا بر اصل آزادی ورود سرمایه گسترش داده‌اند. در این نوشتار ضمن مطالعۀ تطبیقی مقررات سرمایه‌گذاری کشورهای ایالات متحده و ایران، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و آزادی ورود سرمایه تا چه حدی تحت تأثیر امنیت ملی کشور سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATIONAL SECURITY IN THE LAW OF FOREIGN INVESTMENT

نویسندگان [English]

  • Alireza Pouresmaeili 1
  • Abdolhossein Shiravi 2
1 Assistant Professor, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Professor of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Attracting foreign investment is a technique to achieve economic development, which requires establishment of appropriate legal and administrative infrastructure. In addition, host countries may ignore their public interest and national security. Therefore, they have to maintain a balance between economic development and protection of national security. The concern over the national security as a result of foreign investment has always been an issue for the host countries, but they have intensified during the war and other regional conflicts. Following attacks of September 11th, 2001, United State of America has revised its foreign investment laws and regulations to cope with their national security requirements. Other developed countries have also followed similar restriction measures in allowing foreign investment. In this article, the laws and regulations of US and Iran will be reviewed to examine to what extent the foreign investment in such countries are affected and restricted by national security considerations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment
  • Laws and regulations
  • National security
  • strategic industries