نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حوادثی که در دهه گذشته موجبات فروپایی دولت ها را فراهم نموده است، سوالات زیادی را در باب تغییر موضع حقوق بین الملل در زمینه جدایی طلبی ایجاد نموده است؟ آیا جامعه بین الملل امروز از رهگذر تأئید جدایی طلبی یکجانبه بخش هایی از دولتها، می رود تا زمینه جدیدی را برای تشکیل دولت های نو آماده کند؟ آیا حوادث کوزوو و قفقاز را می توان جوازی بر جدایی یکجانبه بخش هایی از یک دولت در حقوق بین الملل دانست؟ مقاله حاضر تلاش می کند تا با عبور از پیش داوری های سیاسی یا ایدئولوژیک، صرفاً با تکیه بر رویه یک دهه گذشته، موضع حقوق بین الملل را در این رابطه مورد شناسایی قرار دهد. حقیقت این است که به رغم تلاش دولت های غربی برای ارائه تصویری مخدوش از حقوق بین الملل که جدایی و یکپارچگی دولتها را در معرض تهدید قرار داده است، بررسی علمی و منظم رویه بین الملل همچنان بیانگر پشتیانی حقوق بین الملل از دولت- کشور، این سلول بنیادین جامعه بین المللی متکثر امروز است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE REAL IMPACTS OF UNILATERAL SECESSION OF KOSOVO, ABKHAZIA AND SOUTH OSSETIA ON CURRENT INTERNATIONAL LAW

نویسندگان [English]

  • Ahmad Momenirad 1
  • Aboubakr Emamov 2
1 Assistant Professor at Tehran University
2 Ph. D. candidate at Tehran University
چکیده [English]

What happened in recent decades in collapse of several states and birth of new ones, raised serious questions about the legal aspects of the problem. Does international community actually endorse the unilateral secession to create new states? What could be the real impacts of recent cases like Kosovo and Ossetia on the future of international legal order? The present article tries to find these answers, far from the political or ideological views, in current international views. In fact, the analysis of recent practices demonstrates the real support of International law to the territorial integrity of the States, as the proper base of our international community.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creation of New States
  • International Community
  • legitimacy in international law
  • ossetia and Abkhazia
  • Self-determination
  • unilateral secession