روش‌های سنجش آماری خطر جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران    

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد

چکیده

اگرچه نخستین روش در سنجش آماری خطر جرم، روش ایستاست که در آن صرفاً به محاسبات آماری عوامل خطر ایستا و پیشینه‌ای مانند سابقۀ محکومیت کیفری بزهکار توجه می‌شود، بی‌توجهی به عوامل پویا و متغیری مانند اعتیاد کنونی بزهکار به مواد مخدر موجب ناتوانی این روش در سنجش دقیق خطر جرم گردیده است. به همین دلیل به‌تدریج روش‌های دیگری نظیر سنجش آماری پویا و سنجش ترکیبی آماری/ بالینی ابداع گردیده است که در راستای افزایش دقت در سنجش‌ها به عواملی نظیر «نیاز جرم‌زا» و میزان «تأثیرپذیری» بزهکاران از برنامه‌های اصلاحی- درمانی توجه می‌شود. نیازهای جرم‌زا تعبیر دیگری برای عوامل خطر پویایی‌اند که در وضعیت کنونی فرد مؤثرند و برطرف نمودن آن‌ها می‌تواند موجب کاهش خطر جرم از طریق اصلاح و درمان بزهکاران گردد. مطالعۀ آخرین تحولات سنجش آماریِ خطر جرم نشان می‌دهد که نه‌تنها این رویکرد مخالفتی با اندیشۀ بازپروری ندارد، بلکه با تأکید بر سه اصلِ خطر، نیاز و تأثیرپذیری، زمینۀ مناسبی را برای بازپروری هدفمند فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Actuarial Crime Risk Assessment

نویسندگان [English]

 • Mohamad Ashouri 1
 • Hassan Ghasemi Moghadam 2
1 Professor in Faculty of Law and Political Sciences , University of Tehran
2 Assistant Professor, University of Yazd
چکیده [English]

Although the static method is the primary method of actuarial assessment,that only pays attention to static risk factors such as past conviction, it isn’t able to assess crime risk precisely, because it neglects dynamic risk factors such as present drug addiction. So other methods such as dynamic actuarial assessment and combined actuarial/clinical assessment have been gradually invented, that in order to increase the exactness, include factors such as "criminogenic need" and "responsivity".Criminogenic need is another word for dynamic risk factor, that affects present situation of criminal. Removing these needs by rehabilitation programs can bring about crime risk reduction. Studing the last versions of actuarial assessment shows that not only it hasn't any conflict with rehabilitation idea but also prepares good grounds for it, by focusing on three principles : risk , need and responsivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime risk
 • Clinical assessment
 • Actuarial assessment
 • Criminogenic need
 • Risk Factor
 • Responsivity