نویسنده = امیدی، جلیل
تعداد مقالات: 2
1. دیة زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنّت

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 39-56

جلیل امیدی؛ سهیلا رستمی


2. سنّت نبوی و عدالت کیفری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

جلیل امیدی