نویسنده = صادقی نشاط، امیر
تعداد مقالات: 3
1. نقش خطر در خسارت مشترک دریایی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-155

10.22059/jlq.2013.31998

امیر صادقی نشاط؛ قاسم شفیعی علویجه


2. حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 279-293

امیر صادقی نشاط