نویسنده = صمدی، علی حسین
تعداد مقالات: 2
2. مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

علی حسین صمدی؛ محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی