نویسنده = اشراقی آرانی، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 267-286

مجید غمامی؛ مجتبی اشراقی آرانی


2. تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

مجید غمامی؛ مجتبی اشراقی آرانی