نویسنده = بختیاروند، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 115-125

مصطفی بختیاروند


2. صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-95

مصطفی بختیاروند