نویسنده = رضائی، محمدتقی
تعداد مقالات: 2
2. سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 317-334

حسن مرادی؛ محمدتقی رضائی