نویسنده = پاک طینت، حسن
تعداد مقالات: 3
2. «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-96

حسن بادینی؛ حسن پاک طینت


3. مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 247-266

محسن صفری؛ حسن پاک طینت