نویسنده = پوراسماعیلی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 33-51

10.22059/jlq.2013.36041

علیرضا پوراسماعیلی؛ عبدالحسین شیروی