نویسنده = ایران پور، فرهاد
تعداد مقالات: 2
2. قانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-54

10.22059/jlq.2015.54031

فرهاد ایران پور؛ سپیده منصوری