نویسنده = غمامی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 623-642

10.22059/jlq.2015.55686

مجید غمامی؛ حسین خدادادی


2. رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 301-318

10.22059/jlq.2015.54450

حسن محسنی؛ مجید غمامی