نویسنده = سلیمان زاده، سمیرا
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 647-666

10.22059/jlq.2017.137149.1006688

محسن صادقی؛ سمیرا سلیمان‌زاده