نویسنده = خدابخشی، عبدالله
تعداد مقالات: 2
2. فوریت یا تراخی در اعمال خیار

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 435-450

10.22059/jlq.2017.63140

عبدالله خدابخشی