نویسنده = تدین سعدی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-101

10.22059/jlq.2017.61324

مصطفی فضائلی؛ مهسا تدین سعدی