نویسنده = سفیداری، سیاوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 197-216

10.22059/jlq.2019.255238.1007022

محسن ایزانلو؛ ابوالفضل شاهین؛ سیاوش سفیداری