نویسنده = موسوی، سید فضل الله
تعداد مقالات: 3
1. بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 217-234

10.22059/jlq.2013.32002

سید فضل الله موسوی؛ ابراهیم موسی زاده؛ فضل الله جوکار


2. «تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی موسوی


3. مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

دکتر سید فضل الله موسوی؛ مهدی حاتمی؛ سید فضل الله موسوی