نویسنده = کدخدایی، عباسعلی
تعداد مقالات: 5
3. قانون، مشروعیت، کارآمدی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 293-310

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی


4. تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 311-331

عباسعلی کدخدایی