نویسنده = انصاری پور، محمد علی
تعداد مقالات: 3
1. پایان حضانت با بلوغ است یا بلوغ و رشد؟

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 647-663

10.22059/jlq.2021.290157.1007280

محمد علی انصاری پور


2. بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 213-230

10.22059/jlq.2017.62611

محمدعلی انصاری پور


3. غرر و کاربرد آن در قراردادها

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40

10.22059/jlq.2015.54030

محمد علی انصاری پور؛ فرزاد ولد بیگی؛ مهدی حسینعلی زاده