کلیدواژه‌ها = اجاره
تعداد مقالات: 6
2. بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 239-259

سعید منصوری


3. بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

محسن صفری؛ شهاب مشهدیان


5. ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

عباس محمدی


6. اجاره به شرط تملیک

دوره 38، شماره 1، بهار 1387

علی وفادار