کلیدواژه‌ها = برن
تعداد مقالات: 4
1. معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT)

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-136

10.22059/jlq.2014.50823

علیرضا محمدزاده؛ محمدرضا محمدی قرقی


2. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


3. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی


4. معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ حسن محسنی