کلیدواژه‌ها = نظارت
تعداد مقالات: 4
1. مطالعۀ راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 495-514

10.22059/jlq.2014.53336

محمود باقری؛ محمد ساردویی نسب؛ مهدی موسوی


3. نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 207-226

محمد حسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی


4. نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

فیروز محمدی جانکی؛ مجید قورچی بیگی