نویسنده = عباسی، بیژن
تعداد مقالات: 5
1. کنکاشی در منابع حقوق اساسی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 247-260

بیژن عباسی


5. شیوه های بازنگری در قوانین اساسی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

بیژن عباسی