نویسنده = ابوعطا، محمد
تعداد مقالات: 5
2. اقامه دعوا علیه مال

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-20

محمد ابوعطا


4. حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-16

محمد ابوعطا


5. خسارت مشترک دریایی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

محمد ابوعطا