نویسنده = حاجی نوری، غلامرضا
تعداد مقالات: 3
1. نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 143-158

10.22059/jlq.2012.29954

غلامرضا حاجی نوری