نویسنده = برهانی، محسن
تعداد مقالات: 3
2. چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 41-59

محسن برهانی؛ محمدرضا رهبرپور


3. ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 41-58

محسن برهانی