نویسنده = ابهری، حمید
تعداد مقالات: 4
2. اختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-20

حمید ابهری