نویسنده = داودی، حسین
تعداد مقالات: 3
1. تفسیر غایت‌مدار قواعد شکلی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 281-299

10.22059/jlq.2019.252335.1006995

حسین داودی


3. تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 659-675

10.22059/jlq.2015.55689

رضا مقصودی؛ حسین داودی