نویسنده = باریکلو، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جبران‌های قرارداد معارض

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 587-606

10.22059/jlq.2018.207012.1006739

علیرضا باریکلو