نویسنده = رستمی، ولی
تعداد مقالات: 4
1. حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 599-616

10.22059/jlq.2020.272920.1007156

رضا چراغی؛ منصور امینی؛ ولی رستمی


3. اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 431-451

10.22059/jlq.2015.55028

ولی رستمی؛ ایام کمرخانی


4. مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 363-381

10.22059/jlq.2014.52531

ولی رستمی؛ حسین صادقی؛ حمیدرضا سلیمانیان