نویسنده = ولی رستمی
حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 599-616

10.22059/jlq.2020.272920.1007156

رضا چراغی؛ منصور امینی؛ ولی رستمی


مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 363-381

10.22059/jlq.2014.52531

ولی رستمی؛ حسین صادقی؛ حمیدرضا سلیمانیان