کلیدواژه‌ها = بطلان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 301-310

10.22059/jlq.2019.266920.1007108

جواد سرخوش؛ مریم عطائی


3. دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 623-642

10.22059/jlq.2015.55686

مجید غمامی؛ حسین خدادادی