کلیدواژه‌ها = شاهد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شرط طهارت مولد در شاهد

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 261-280

10.22059/jlq.2019.264827.1007084

مهدی حسن‌زاده؛ محمود رحیمی


2. عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 79-98

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار