کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعداد مقالات: 5
1. حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 445-462

10.22059/jlq.2019.264908.1007086

سیدمهدی دادمرزی؛ محمد بافهم


2. قانون، مشروعیت، کارآمدی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 293-310

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی


3. تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 121-137

محمد جواد جاوید؛ الهه مرندی


4. دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 189-208

سید حسن شبیری زنجانی